יום א', יד’ בשבט תשע”ט
חצב
    האתר הראשי  |  דף הבית  
ספר מתכונים - צמחי התבלין משלבים ומשתלבים

בסוף שנת תשע"ה ולסיכום פעילות שנתית, התכנסו תלמידי חצב וסיני במטבח הלימודי בבית ספר חצב ליום שיא.
09:08 (28/01/16)