יום א', יד’ בשבט תשע”ט
חצב
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
בסוף שנת תשע"ה ולסיכום פעילות שנתית, התכנסו תלמידי חצב וסיני במטבח הלימודי בבית ספר חצב ליום שיא.
09:08 (28/01/16)

בסוף שנת תשע"ה ולסיכום פעילות שנתית,התכנסו תלמידי חצב וסיני במטבח הלימודי בבית ספר חצב ליום שיא סביב צמחי התבלין אותם שתלו, גידלו וטיפחו.תלמידי סיני חיברו מתכונים בעזרת הוריהם ובעזרת מזל, יועצת בית ספרם ואסתי, רכזת תקשוב בית ספר חצב.התלמידים של שני בתי הספר עברו חוויה מעצימה.להלן ספר המתכונים:ספר מתכונים חצב-סיני תשע"ה

 
 
הכיתה שלי
למידה בשעת חירום